Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen Meer info

Bericht van het bestuur

Geplaatst op 02-08-2023  -  Categorie: Algemeen

Beste leden,

Sinds de algemene ledenvergadering zijn er weer een hoop dingen gebeurt. Het is daarom tijd om jullie mee te nemen in een aantal ontwikkelingen. Helaas kregen we op 21 juni jl. ook het droevige bericht dat ons lid Martin Breevoort is overleden na een ziekbed. Namens het bestuur zijn Hans en Piet op de uitvaart geweest. Wij wensen de familie en vrienden van Martin veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

 

Sailability en verder

In de algemene ledenvergadering van april jl. is gesproken over sailability en hoeverre sailability toekomst heeft voor onze vereniging. Inmiddels hebben wij hierover gesproken met een lid van de vereniging. Sailability ziet het bestuur als een belangrijk onderdeel binnen de vereniging waar plaats voor hoort te zijn. Wij willen voor een zo breed mogelijke groep mensen uit Lelystad en omstreken een vereniging zijn waar mensen zelfstandig kunnen (leren) zeilen. Zoals op de website van sailability aangegeven is de visie en missie mooi omschreven: “ook mensen met een handicap moeten actief en zelfstandig van de zeilsport kunnen genieten”. We zien echter ook dat vrijwilligheid binnen onze vereniging onder druk staat. We hebben genoeg goede vrijwilligers, maar we hebben er nog meer nodig om o.a. sailability, maar ook andere activiteiten vorm te geven. Gezien de huidige beperkingen van vrijwilligheid binnen onze vereniging zal de bedoeling van sailability (zie de visie en missie) ook meegenomen moeten worden. Dit betekent niet dat wij willen voorstellen sailability op onze vereniging stop te zetten, maar zolang er geen vrijwilligers zijn die dit kunnen en willen oppakken, er weinig tot geen activiteiten plaatsvinden. Ook vanuit het bestuur heeft “vrijwilligheid” vooral qua tijd zijn grenzen. We kunnen niet alles zelf oppakken, maar zouden vooral meer willen faciliteren zodat de leden “het goede werk” kunnen doen. Het laatste gaat over meer dan alleen sailability, maar gaat ook over de vraag hoe wij als vereniging in de toekomst de activiteiten willen ontplooien waarbij we nog meer goede vrijwilligers actief hebben. Onze droom zou kunnen zijn dat elk lid van onze vereniging ook een actieve vrijwilligers is en dat daar geen onderscheid in gemaakt wordt. 

 

Vacature secretaris

In de algemene ledenvergadering heeft Jan Kuik zich niet herkiesbaar gesteld als secretaris. Dit betekent dat er sindsdien een vacature open staat en de secretaris functie nu waargenomen wordt door de overige bestuursleden. Er zijn al meerdere personen gevraagd of deze belangstelling hebben voor de secretaris functie, maar helaas is dit nog niet gelukt. Dan nu toch een oproep voor een leuke functie binnen het bestuur. Wie heeft zin en tijd om het bestuur te versterken voor onze leuke vereniging? De bestuursleden kunnen je verder informeren over de functie. Wat houdt het in en welke tijdsbesteding zou het kunnen hebben? 

 

Via deze weg willen wij Jan Kuik nogmaals hartelijk danken voor zijn inzet in het bestuur afgelopen jaren!

 

Activiteiten

Zoals eerder aangegeven hebben we genoeg goede vrijwilligers en dat betekent ook dat er veel gedaan wordt of nog wordt gedaan:

-        Donderdagochtend is er koffie en klusochtend. Elke week weer worden door diverse vrijwilligers klussen op en rond het verenigingsgebouw gedaan.

-        Aanvaarbescherming steigers is bevestigd door Guido en Joep.

-        Nog op de rol: 

o   Kunststof platen op de bodem van de hellingbaan waardoor boten makkelijker in- en uit het water gelaten worden.

o   Ramen clubgebouw. De 4 ramen naast de dubbele deur worden vervangen voor 2 ramen waardoor de “rode balk” niet meer in het zich is en we onbelemmerd naar buiten kunnen turen.

Tot zover de nieuwsbrief. Het bestuur wenst jullie allemaal een goede (na)zomer !